Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 336/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bliżynie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Bliżynie nr X/59/2007 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym postanowienia załącznika nr 1 pozycja J w zakresie 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karne...