Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Lu 133/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębowa Kłoda w przedmiocie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

I SA/Lu 270/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości prowizji z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych