Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Gl 184/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

II FSK 2519/10 - Wyrok NSA z 2012-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2007 r.

I SA/Lu 257/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2008 rok

II FSK 2517/10 - Wyrok NSA z 2012-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2008 r.

I SA/Gl 406/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

III SA/Po 793/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2008 rok

III SA/Po 794/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2009 rok

II FSK 2398/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Płocku w przedmiocie określenia właściwości miejscowej organu

II FSK 2224/10 - Wyrok NSA z 2012-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 1129/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pawłowice w przedmiocie podatku od środków transportowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w §
1   Następne >   +2   5