Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 512/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2003 r.

I SA/Lu 511/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 10 miesięcy 2002 r. i 2003 r.