Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Lu 652/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za rok 200

I SA/Lu 18/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od środków transportowych za 2004 rok

I SA/Lu 17/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od środków transportu za 2003 r.

I SA/Lu 19/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od środków transportowych za 2005 rok

I SA/Bd 174/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005 rok

I SA/Lu 653/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za rok 2005

II FSK 157/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2002 r.

I SA/Bd 172/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2004 rok

I SA/Lu 505/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2006 r.

I SA/Bd 173/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005 rok
1   Następne >   2