Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Sz 40/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej