Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SO/Go 3/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny z uwagi na nie przekazanie sądowi skargi na uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

I SA/Go 16/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 1. stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały; 2. określa, że w części, w której stwierdzono nieważność uchwała nie podlega wykonaniu.

I SA/Gl 410/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w B. w przedmiocie podatku od środków transportowych stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w B. z dnia [...], Nr [...] w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta B. w części obejmującej § 2 tej uchwały.

I SA/Go 616/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2009r. stwierdza nieważność Uchwały NR XXIII/125/2008 Rady Miejskiej z dnia [...] r.

I SA/Go 635/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały.

I SA/Go 220/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku na terenie Gminy I. Stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały. II. Określa, że § 2 zaskarżonej uchwały nie podlega wykonaniu.

I SA/Go 610/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych stwierdza nieważność Uchwały NR XXI/98/2008 z [...] r.

I SA/Go 1097/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stwierdza nieważność § 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] r. nr XXVIII/184/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

I SA/Gl 1129/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pawłowice w przedmiocie podatku od środków transportowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w §

I SA/Go 1333/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   3