Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X
  • Skarżony

II FSK 2362/13 - Wyrok NSA z 2015-11-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Ostrołęki w przedmiocie określenia stawki podatku od środków transportowych