Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Lu 144/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w części dotyczącej określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

I SA/Go 322/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

I SA/Ol 311/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-08-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie częściowej zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku