Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Gl 132/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pszczynie w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 5 ust. 3 i §