Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

III SA/Łd 1252/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji o zmianie wysokości pobieranej renty strukturalnej i przekazania sprawy organowi I Instancji do ponownego rozpoznania