Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 109/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2007 r..

I SA/Łd 108/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2006 r..

I SA/Łd 107/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2005 r..

II FSK 275/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych.

II FSK 1496/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

Skarga kasacyjne S. W. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych.