Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 727/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2007 rok.

II FSK 1161/10 - Wyrok NSA z 2011-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2007 r.

I SA/Kr 679/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009r.,

I SA/Gd 201/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005 r.

I SA/Gd 203/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2007 r.

I SA/Sz 181/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2005

I SA/Łd 109/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2007 r..

I SA/Ol 873/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych za 2010r.

II FSK 1587/10 - Wyrok NSA z 2011-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Sz 99/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych
1   Następne >   +2   6