Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Łd 109/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2007 r..

I SA/Łd 1124/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. T. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia na postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za lata 2004

I SA/Łd 108/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2006 r..

I SA/Łd 107/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2005 r..

I SA/Łd 1216/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za rok 2010

I SA/Łd 1222/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za miesiące od maja do grudnia 2011 roku

I SA/Łd 1380/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2010 r.

I SA/Łd 1123/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za lata 2004
1   Następne >   2