Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Op 36/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 318/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 292/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 341/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 527/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 174/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 16/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki łącznej umownej

I SA/Op 292/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 481/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Op 608/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   3