Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 1022/06 - Wyrok NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Po 1482/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych.

III SA/Wa 1619/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Lu 443/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Rz 665/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-25

skarg H. i J. Z. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych od odpłatnego nabycia nieruchomości w dziale spadku

I SA/Wr 89/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. dnia [...] nr [...] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego:

I SA/Lu 645/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1021/06 - Wyrok NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 275/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych na skutek wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II FSK 319/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we O. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   6