Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 261/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 3065/11 - Wyrok NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 826/12 - Wyrok NSA z 2014-03-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi O. sp. z o. o. z siedzibą w W. na interpretacje indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 875/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 952/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-01

Sprawa ze skargi A Spółki Akcyjnej w S. (obecnie B S.A. w S.) na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1676/10 - Wyrok NSA z 2012-02-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1444/12 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Wr 1138/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 763/13 - Wyrok NSA z 2015-05-04

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 1440/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w L. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   32