Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 826/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

Sprawa ze skargi M. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w N. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 2467/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 3319/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 3319/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1479/15 - Wyrok NSA z 2017-06-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E[...] sp. z o.o. z siedzibą w L. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów nr PL/LM/830/55/KPV/13/RD-1199/2014 w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1386/15 - Wyrok NSA z 2017-06-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E[...] sp. z o.o. z siedzibą w L. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów nr PL/LM/830/90/KPV/13/RD-1271/2014 w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ol 234/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej - działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 1477/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku o...

II FPS 1/17 - Uchwała NSA z 2017-05-15

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w którym na podstawie art. 187 ...

I SA/Po 1284/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   5