Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 803/04 - Wyrok NSA z 2004-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

FSK 171/04 - Wyrok NSA z 2004-06-07

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

SA/Rz 587/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej

SA/Sz 2781/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

FSK 1167/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy w Z. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA 1153/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

FSK 1148/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. Ośrodka Zamiejscowego w Z. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

FSK 617/04 - Wyrok NSA z 2004-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w B.-B. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

FSK 621/04 - Wyrok NSA z 2004-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Łd 292/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zaległości podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych