Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 2781/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

FSK 617/04 - Wyrok NSA z 2004-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w B.-B. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

FSK 621/04 - Wyrok NSA z 2004-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych