Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 803/04 - Wyrok NSA z 2004-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych