Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 269/06 - Wyrok NSA z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 475/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-19

skarg Przedsiębiorstwa 'G' Spółka z o.o. w K., na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej,

II FSK 1085/06 - Wyrok NSA z 2007-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych