Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1379/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-11

Skarga S.M., S.M., J.S., J.E., A.C., P.C., S.E. na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych