Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 432/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ke 433/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 1293/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi A Sp. z o. o. w C. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 644/17 - Wyrok NSA z 2019-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 624/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 320/17 - Wyrok NSA z 2019-02-26

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynno...

II FSK 357/17 - Wyrok NSA z 2019-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania

II FSK 1607/18 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Po 989/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-06

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 180/17 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   9