Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 375/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania w sprawie dot. ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn

I SA/Gl 1074/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II FSK 2675/13 - Wyrok NSA z 2015-12-01

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od spadków i darowizn