Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

FSK 282/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2001 r. oraz na decyzje w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 r.

FSK 567/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001 r.

I SA/Wr 3948/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za 1996 rok

SA/Sz 683/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001 rok

I SA/Wr 3950/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za 1998 rok

I SA/Wr 4191/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2001 r.

I SA/Wr 3953/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za 2001 rok

I SA/Lu 531/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za 2001 r i 2002 r.

I SA/Gd 2521/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od 1 marca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
1   Następne >   2