Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

VIII SA/Wa 189/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 rok

I SA/Lu 321/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2009r.

I SA/Rz 189/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok

I SA/Gl 1134/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 1233/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 32/11 - Wyrok NSA z 2012-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SA/Kr 787/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza K., w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Go 1183/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia, decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 rok

I SA/Sz 987/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

I SA/Sz 385/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r. oraz podatku od nieruchomości za 2010 r. i 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100