Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Op 151/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008r. i stwierdzenia nadpłaty w tym podatku

I SA/Op 326/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

I SA/Op 272/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości

I SA/Op 539/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r.

I SA/Op 97/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r.

I SA/Op 559/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010r.

I SA/Op 559/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2007 r.

I SA/Op 609/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2006 r.

I SA/Op 674/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2009 r.

I SA/Op 675/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   23