Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X
  • Skarżony

SA/Wr 1139/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-02-13

skargę Wiesława M. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w J.G. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości z tytułu posiadania garażu.

II SA/Gd 949/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie nakazu rozbiórki