Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

III SA/Lu 591/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Niemce w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia inkasentów