Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Wa 274/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

SA/Sz 1506/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości