Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Gd 431/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze

I SA/Gd 432/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku dochodowego od nieruchomości za 2002 r.

I SA/Gd 677/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym za 2006 r.

I SA/Gl 312/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 323/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 327/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 330/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 493/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

I SA/Gl 530/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gl 819/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   50