Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 732/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie, w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 1 poz. C, załącznika nr 3, poz. C, załącznika nr 5 w poz, F do uchwały, w których zawarto oświadczenie: 'Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie, ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji, po...

I SA/Kr 1112/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach, w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej, postanowienie załącznika nr 1 w pozycji G zawierające stwierdzenie ' świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1, Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', , ,

I SA/Kr 1113/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach, w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej, postanowienie załącznika nr 1 w pozycji G zawierające stwierdzenie ' świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1, Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą', , ,