Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Po 268/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązanie podatkowe oraz określenia wysokości podatku rolnego i podatku od nieruchomości

I SA/Rz 189/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok

I SA/Gd 1630/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 r.

III SA/Po 764/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za rok 2007

I SA/Gl 1107/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

III SA/Po 533/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i leśnym

II FSK 3182/12 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 549/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II FSK 1027/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Chełmie w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

II FSK 2944/11 - Wyrok NSA z 2013-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   96