Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Bk 168/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania pomocy inwestycyjnej na terenie B. w tym w obrębie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej

I SA/Ol 565/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Janowo w przedmiocie zwolnień w podatku od nieruchomości stwierdza nieważność postanowienia § 1 pkt 4 uchwały Rady Gminy Janowo , Nr XI/73/03 w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

II FSK 155/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Godów w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

I SA/Gl 282/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 530/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

I SA/Gl 1095/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Radzionków w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 pkt 1 lit. a,b,c,d.

I SA/Gl 1153/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ożarowice w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 ust. 1 i ust.

I SA/Kr 732/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie, w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 1 poz. C, załącznika nr 3, poz. C, załącznika nr 5 w poz, F do uchwały, w których zawarto oświadczenie: 'Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie, ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji, po...

II FSK 1929/09 - Wyrok NSA z 2011-03-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

I SA/Ol 830/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tolkmicku w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku nr III/23/2002 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Tolkmicku: nr XIII/96/03 , nr XXV/168/04 i nr XXXIV/220/05
1   Następne >   +2   +5   +10   20