Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

III SA/Wa 2288/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku rolnym

III SA/Wa 2287/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku rolnym

I SA/Rz 165/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-18

skarg 'A.' sp. z o.o. i B. Sp. z o. o. z siedzibą na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

III SA/Wa 967/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę R. M.w L. w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika Nr 1 w zakresie znajdującego się w rubryce 'J' oświadczenia o treści 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.'

I SA/Gl 1162/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice w przedmiocie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

III SA/Wr 484/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej zawarty w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 'Pouczenia' zapis: 'Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym'.

II FSK 443/17 - Wyrok NSA z 2017-05-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Prabutach w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II FSK 3225/16 - Wyrok NSA z 2017-02-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Kadzidło w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

I SA/Łd 1149/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 poz. E, załącznika nr 2 poz. F, załącznika nr 3 poz. F, załącznika nr 4 poz. H, załącznika nr 5 poz. E oraz załącznika nr 6 poz. E w zakresie zapisów 'Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Niniejsze dane potwierdzam własno...

III SA/Wa 2628/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały nr [...] Rady Gminy w S. oku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w części dotyczącej zawa...
1   Następne >   2