Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

I SA/Kr 428/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Przeciszowie, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie załącznika nr 1 jego części objętej, rubryką J o treści: 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są, zgodne z prawdą.', I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w opisanej wyżej części, II. okr...

I SA/Kr 263/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grybów, w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności, karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne, z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. F, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpo...

I SA/Kr 429/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Przeciszowie, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie załącznika nr 1 jego części objętej, rubryką J o treści: 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są, zgodne z prawdą.', I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w opisanej wyżej części, II. okre...

I SA/Kr 2216/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie, w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie objętym punktem K, załącznika nr 1 do powyższej uchwały, punktem G załącznika nr 2 do powyższej uchwały, punktem H załącznika nr 3 do powyższej uchwały, oraz punktem F załącznika nr 4 do powyższej uchwały każdorazowo w zakresie dotyczącym składania przez ...

I SA/Kr 2217/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie, w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie objętym punktem K, załącznika nr 1 do powyższej uchwały, punktem G załącznika nr 2 do powyższej uchwały, punktem H załącznika nr 3 do powyższej uchwały, oraz punktem F załącznika nr 4 do powyższej uchwały każdorazowo w zakresie dotyczącym składania przez po...

I SA/Kr 2220/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie, w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie objętym punktem I, załącznika nr 1 do powyższej uchwały, punktem G załącznika nr 2 do powyższej uchwały, punktem H załącznika nr 3 do powyższej uchwały, oraz punktem F załącznika nr 4 do powyższej uchwały każdorazowo w zakresie dotyczącym składania przez p...

I SA/Kr 2218/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie, w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w części objętej punktem I załącznika, nr 1 do powyższej uchwały w zakresie dotyczącym składania przez podatnika oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233, Kodeksu karnego,

I SA/Kr 2219/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zakliczynie, w przedmiocie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w zakresie objętym punktem I, załącznika nr 1 do powyższej uchwały, punktem G załącznika nr 2 do powyższej uchwały, punktem H załącznika nr 3 do powyższej uchwały, oraz punktem F załącznika nr 4 do powyższej uchwały każdorazowo w zakresie dotyczącym składania przez po...

I SA/Kr 1759/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubień, w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku, leśnego, ,