Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

III SA/Wr 73/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały Rady Gminy K. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2009 I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2 pkt 6 zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I.

III SA/Wa 621/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 118/XXVII/09 Rady Gminy B. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

I SA/Op 91/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej postanowień § 1 pkt 2 lit. e w brzmieniu: 'w tym: w zakresie budynków gospodarczych stanowiących własność lub użytkowanie przez emerytów 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej'.