Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 596/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta N. , XXXVI/325/02 podjętej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

III SA/Wr 73/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały Rady Gminy K. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2009 I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2 pkt 6 zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I.

I SA/Gl 987/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-14

Sprawa ze skargi Gminy [...] na czynność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy uwzględnienia korekty wniosku w sprawie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Gd 220/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-13

Sprawa ze skargi G. S. na czynność W. P. w przedmiocie ustalenia wysokości rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2006

III SA/Po 633/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zwolnienia spod egzekucji składnika majątkowego

II GSK 339/14 - Wyrok NSA z 2014-04-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

II GSK 340/14 - Wyrok NSA z 2014-04-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

I SA/Gd 1131/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Wojewody w przedmiocie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody za rok 2011

II GSK 387/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-24

Skarga kasacyjna Gminy C. Ś. od postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi Gminy C. Ś. na czynność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. nr [...] w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

II GSK 348/07 - Wyrok NSA z 2008-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu z budżetu państwa niepobranych dochodów
1   Następne >   +2   6