Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 787/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza K., w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Wa 962/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta S. w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 415/12 - Wyrok NSA z 2014-02-14

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta Grajewa w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 679/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta Zakopane w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 1217/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta Kraśnik w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Kr 537/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-07

Skarga V. S.A z siedzibą w S. na interpretację indywidualną prawa podatkowego Burmistrza A. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Kr 538/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-07

Skarga V. S.A z siedzibą w S. na interpretację indywidualną prawa podatkowego Burmistrza A. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Op 309/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Ujazdu w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Lu 58/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Wa 2798/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta M. w przedmiocie podatku od nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   17