Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 237/15 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2010 r.

I SAB/Sz 7/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004 r.

II FSK 236/15 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SAB/Gl 1/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości

I SAB/Bk 1/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2007

III SAB/Po 2/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej określającej wysokość podatku od nieruchomości za okres od sierpnia do grudnia 2003 roku

I SAB/Sz 5/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie określenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2012 r.

II GSK 339/14 - Wyrok NSA z 2014-04-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

II GSK 340/14 - Wyrok NSA z 2014-04-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

I SAB/Lu 11/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-01

skarg L. W. B. S.A. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r.
1   Następne >   +2   6