Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

III SAB/Wa 68/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. wraz z oprocentowaniem.

III SAB/Wa 70/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. wraz z oprocentowaniem.

III SAB/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r.

II FZ 851/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Kaliszu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

II FSK 2135/14 - Wyrok NSA z 2016-09-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy U. w przedmiocie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

I SAB/Rz 5/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w zakresie postępowań podatkowych w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008

I SAB/Ol 15/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za lata 2008

I SAB/Op 9/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie prowadzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2009