Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 3641/17 - Wyrok NSA z 2018-01-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg E[...] sp.j. z siedzibą w P. na przewlekłe prowadzenie postępowań podatkowych przez Wójta Gminy F. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań podatkowych

I SAB/Sz 14/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-27

Sprawa ze skargi J. G. na przewlekłość Wójta Gminy w sprawie podatku od nieruchomości za 2013 r. I. stwierdza, że Wójt Gminy dopuścił się przewlekłości postępowania, II. stwierdza, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. zobowiązuje Wójta Gminy do wydania decyzji w terminie 2 miesięcy od otrzymania akt administracyjnych sprawy, IV. wymierza Wójtowi Gminy grzywnę w wysokości [...] złotych.

II FSK 2209/17 - Wyrok NSA z 2018-03-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi K.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości

I SAB/Sz 9/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-08-22

Sprawa ze skargi Z. Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2012

I SAB/Sz 10/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi A. M. i S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza postępowania w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2012 r.