Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Op 370/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia w wyniku wznowienia postępowania nadpłaty w podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia

I SA/Op 250/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 296/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 185/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia spadku

I SA/Op 369/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie ustalenia zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 300/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 299/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 254/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

I SA/Op 159/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

I SA/Op 175/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn
1   Następne >   3