Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 1096/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-11-28

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez osobę małoletnią może - a odnośnie niektórych czynności prawnych musi - być wykonywane przez jej przedstawicieli ustawowych i w takich okolicznościach nie można przyjąć, że nie jest to 'prowadzenie' gospodarstwa przez tę osobę w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207 ze zm./, w którym w istocie chodzi o to, by gospodarstwo to było zachowane w rękach osoby obdarowanej przez okres co najmn...