Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X
  • Skarżony

II SA 2486/92 - Wyrok NSA z 1994-09-02

Zaskarżoną decyzję uchyla w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności przejęcia nieruchomości na cele reformy rolnej.