Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

V SA/Wa 2439/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

skarg M.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie: stwierdzenia powstania długu celnego i określenia wynikającej z niego kwoty oraz stwierdzenia powstania zobowiązania podatkowego i określenia jego kwoty;