Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SAB/Po 16/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w P w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego podatku od spadków i darowizn