Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1148/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-11-26

Skarga Władysławy N., Kazimierza P., Jana J., Elżbiety G. i Marii H. na postanowienie Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kosztów postępowania i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Urzędu Skarbowego w K., a także