Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA 1385/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług.

I SA/Wr 3221/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 1999 r.

I SA/Wr 2525/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 1999 r.

FSK 253/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 1999 r.

I SA/Wr 3713/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za luty 2000 r.

I SA/Wr 3657/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik, listopad i grudzień 1998r.

III SA 2569/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w W. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Lu 513/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2001 r.

SA/Bk 1517/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 1999 r.

I SA/Wr 3254/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 1998 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   14